Adres:
Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut InBIT
ul. Adama Mickiewicza 47, pokój 114
70-385 Szczecin


Informacje: Izabela Zalewska-Baran - Dyrektor CEGI
tel. +48 91 432 80 88
e-mail: izabela.zalewska@goethe.szczecin.pl

Anna Wojciechowska - Asystentka Dyrektora CEGI
tel. +48 91 432 80 84
e-mail: anna.wojciechowska@goethe.szczecin.pl

Paulina Dąbrowska - Asystentka Dyrektora CEGI
tel: +48 91 423 97 90
e-mail: paulina.dabrowska@goethe.szczecin.pl